0,27  V
0,02   A
183,67  W
0,72  A
0,28  V
0,00   A
151,27 W
0,75  A
0,24V
47,15  A
46,69  A
48,95  A
1,47  A
-3524,6 W
1,56  A
-2559,1 W
1,53  A
-2718,9 W
1,60  A
-3186,1 W
231,07 V
5,22  A
236,10 V
1,44  A
237,40 V
0,76  A
-1104,56 W
-273,55 W
-95,50 W
0 W
N / A
782 W
0 W

-4,4 °C

W/m2
0,0 m/s

334 W
1472 W
50,02 Hz

N / A
N / A
N / A
Schéma řešení parkovacího domu
s maximálním využitím obnovitelných zdrojů

Aktuální teplota:

Aktuální sluneční záření:
Aktuální rychlost větru:

Aktuální výroba elektrické energie:
Aktuální spotřeba elektrické energie:
Frekvence sítě:

Počet obsazených parkovacích míst:
Počet volných parkovacích míst:
Volná nabíjecí místa: