0,33  V
0,00   A
182,60  W
0,89  A
0,27  V
0,00   A
152,37 W
0,91  A
0,24V
46,37  A
45,36  A
48,20  A
1,45  A
-3261,1 W
1,47  A
-2924,0 W
1,49  A
-2684,9 W
1,58  A
-3015,8 W
230,67 V
4,30  A
233,28 V
1,97  A
235,25 V
2,06  A
-730,37 W
-271,78 W
-353,48 W
0 W
N / A
790 W
366 W

-1,1 °C

W/m2
0,0 m/s

334 W
1354 W
49,98 Hz

N / A
N / A
N / A
Schéma řešení parkovacího domu
s maximálním využitím obnovitelných zdrojů

Aktuální teplota:

Aktuální sluneční záření:
Aktuální rychlost větru:

Aktuální výroba elektrické energie:
Aktuální spotřeba elektrické energie:
Frekvence sítě:

Počet obsazených parkovacích míst:
Počet volných parkovacích míst:
Volná nabíjecí místa: